• Kontakt : +381 60 444 30 51
  • Email : metali021ns@gmail.com

Adresa: Futog, Rade Kondica 75

Telefoni: +381 21 895 966, +381 60 44 43 051, +381 60 44 43 052

PIB: 109174822

Broj racuna: 205-224782-86, Komercijalna banka